Polityka prywatności – Rowex

Sprzedaż węgla workowanego.

Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego www.rowex-sklep.pl który dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Sklepu.

Sklep internetowy działający pod adresem www.rowex-sklep.pl prowadzony jest przez Rowex Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Zamkowej 14.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Rowex Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500,przy ul. Zamkowa 14 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000434319, NIP 537 262 43 08 REGON 061460910 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł opłacony w całości (zwany dalej „Rowex” lub „Sprzedawcą”)

Dane osobowe

Rowex Group gromadzi następujące dane osobowe Klientów za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów,  procesu rejestracji lub kontaktu poprzez komunikator udostępniony na stronie Sklepu internetowego:

  1. imię i nazwisko, nazwa Firmy
  2. adres zamieszkania,
  3. Serie i numer dowodu tożsamości,
  4. Numer PESEL,
  5. adres dostawy kurierskiej,
  6. adres poczty elektronicznej,
  7. numer telefonu komórkowego,
  8. numer NIP w przypadku wystawiania faktur dla Firm.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji lub zakupu w naszym sklepie.

Rowex Group może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Klienta w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną lub telefoniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą. Jest to zwłaszcza prawo do :

  • dostępu do treści swoich danych,
  • ich poprawiania,
  • żądania uzupełnienia,
  • uaktualnienia,
  • sprostowania danych osobowych,
  • czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,
  • usunięcia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być cofnięta w każdej chwili.

Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem danych osobowych (Rowex Group Sp. z o.o.)za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: sklep@rowex-group.pl

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowej realizacji zamówienia (Firma kurierska), prawidłowego zrealizowania płatności (serwis związany z przelewami), utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwerem (firma Hostingowa).

Pliki “Cookies”

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?

Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?

Pliki „cookies” wykorzystywane przez oprogramowanie naszego sklepu stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
  2. Uwierzytelniania – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
  3. Analizy i badania zachowań użytkowników – umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników i obejmuje dane na temat ostatnio oglądanych produktów i wzięcia udziału w ankiecie.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:

  1. Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika – stosujemy zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
  2. Ze względu na pochodzenie wystawcy – stosujemy zarówno własne pliki „cookies”, jak i pliki „cookies” zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.
  3. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika – najczęściej stosujemy pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Czy używamy plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?

Stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:
Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies
Allegro: http://allegro.pl/country_pages/1/0/cookie_policy.php

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików „cookies” dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. W szczególności blokada plików „cookies” uniemożliwia logowanie w naszym serwisie lub korzystanie z „Koszyka”.

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, a więc numery przypisane do urządzeń, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Przechowujemy także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki.  Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Zadzwoń teraz